Selecteer een pagina

WRS Nee team

Wetsvoorstel regulering sekswerk ingediend

 

 

Wetsvoorstel regulering sekswerk ingediend

Het demissionaire kabinet heeft gisteren ondanks aanhoudende kritiek van sekswerkers, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en tal van maatschappelijke organisaties toch het Wetsvoorstel regulering sekswerk (WRS) ingediend. Naast een verplichte registratie verplicht deze wet sekswerkers om een vergunning te hebben. Als ze hier niet aan voldoen, zijn ze strafbaar. De WRS versterkt stigma en duwt een grote groep sekswerkers het illegale circuit in. Dit zorgt ervoor dat zij niet langer toegang hebben tot goede (soa-)zorg en hulpverlening. Ook kunnen sekswerkers niet naar de politie als zij slachtoffer worden van dwang, geweld of uitbuiting. Soa Aids Nederland verbaast zich over deze onverwachte actie van het demissionaire kabinet en roept de Tweede Kamer op de gefundeerde kritiek serieus te nemen en sekswerkers te betrekken bij het ontwikkelen van wetgeving die hun rechtspositie wel versterkt.

Dit voorstel verhoogt het risico van een grote groep sekswerkers op geweld en sluit hen uit van goede zorg waar zij net als ieder ander recht op hebben‘, zegt Mark Vermeulen, directeur Soa Aids Nederland. ‘Elke vorm van criminalisering van sekswerkers, van klanten of van dienstverleners pakt slecht uit voor de gezondheid, veiligheid en rechten van sekswerkers.

Registratie en vergunning verplicht

Met de WRS wordt elke sekswerker verplicht zich te registreren en te vergunnen. Om een vergunning te krijgen, moet een ambtenaar eerst bepalen of een sekswerker ‘zelfredzaam’ genoeg is om sekswerk te doen. De legale leeftijd voor sekswerkers wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. In de praktijk betekent dit dat veel sekswerkers zich niet kunnen registreren. Ze zijn bijvoorbeeld te jong, zijn volgens ambtenaren niet ‘zelfredzaam’ genoeg, hebben niet de juiste papieren, hechten om allerlei redenen aan hun privacy of vertrouwen niet hoe de overheid met hun persoonlijke gegevens omgaat. Elke sekswerker die niet geregistreerd of vergund is, riskeert een boete van € 410.

Betrek sekswerkers bij ontwikkeling van wetgeving

Bij de maatschappelijke consultatie voor het wetsvoorstel werden 346 reacties ingediend. Een analyse van Soa Aids Nederland toont dat 89% van de indienende partijen of personen zich uitspraken tegen het wetsvoorstel. Ondanks die kritische feedback heeft het kabinet het wetsvoorstel vrijwel ongewijzigd voorgelegd aan de Raad van State. De Raad wijst erop dat de registratie en vergunningplicht van sekswerkers een stigmatiserende werking heeft en stelt dat de overheid haar zorgplicht doeltreffender inhoud zou kunnen geven. Soa Aids Nederland roept op tot beter beleid om de rechtspositie van sekswerkers te versterken en de toegang tot goede toegankelijke zorg voor alle sekswerkers te kunnen blijven garanderen. ‘Goed beleid’ begint met het betrekken van sekswerkers bij de ontwikkeling van wetgeving die hen aangaat.

Informatie over Wet Regulering Sekswerk (WRS) NL