Update noodsteun 23-03-2020

Update informatie over inkomenssteun voor sekswerkers – 23 maart 2020

In de update verwerken we nieuwe informatie die bij ons binnenkomt. Op dit moment is er nog veel onduidelijk. De huidige situatie is voor iedereen nieuw en ongekend. We proberen zo goed mogelijk nieuwe informatie bij te houden, maar je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Heb je zelf informatie die je belangrijk vind om met (andere) sekswerkers te delen, laat het ons weten. Mail naar sekswerkexpertise@gmail.com. Wij kunnen het dan op onze website zetten.

Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

De Bbz is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De regeling bestaat al langer, maar de eisen zijn nu versoepeld vanwege de Corona crisis (geen toets op levensvatbaarheid van je bedrijf, geen vermogenstoets en geen partnertoets). Aanvragen voor de Bbz kunnen gedaan worden via het zelfstandigenloket SZW van de gemeente waar je woont. Zie voor meer info de sheets over de Bbz (in Nederlands en Engels).

Landelijk loket

Het snelste is om direct een aanvraag bij je eigen gemeente in te dienen maar er is ook een landelijke site met een soort van intake die doorzet naar je betreffende gemeente: https://www.155.nl/. Hier kan een eerste aanvraag worden gedaan die doorgezet wordt naar betreffende gemeentes. De vragen zijn nog gebaseerd op de ‘oude’ gewone bbz-regeling, maar er kan een toelichting worden gegeven. Sommige vragen gelden niet meer, zoals naar eigen kapitaal of partner inkomen.  Tijd besteed aan werving van klanten telt mee in de ZZP-urenlijst.

Loket Den Haag

Het zelfstandigenloket in Den Haag is bereikbaar via 070 3537500 (kies voor optie 0) en emailbeheerszw@denhaag.nl Daar wordt je geregistreerd door middel van een reeks algemene vragen, met de toezegging terug gebeld te worden binnen een week, waarna de echte aanvraag start. Volgens de ervaring van sekswerkers tot nu toe werkt dit goed.

Meer info vind je hier: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/coronavirus-informatie-voor-ondernemers.htm.  Zie ook dit artikel in Dagblad070: https://dagblad070.nl/Politiek/hulp-voor-sekswerkers-bij-weggevallen-inkomsten

Spot46 in Den Haag heeft alles op een rij gezet wat je moet weten tijdens Corona: https://m.spot46.nl/alles-wat-je-moet-weten-tijdens-corona/

Informatie Kamer van Koophandel over regelingen inkomenssteun

De Kamer van Koophandel heeft alle nood-regelingen voor inkomenssteun overzichtelijk op een rij gezet: “Het Coronavirus: check hier je regelingen”. Je vindt hier: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling.

Voor sekswerkers is vooral de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van belang. Hieronder vallen twee regelingen: de Bbz (zie ook onze info sheets) en de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen.

Samengevat:

 • De Bbz geeft maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Aanvragen in de gemeente waar je woont
 • Voorschotten zijn mogelijk
 • Het hoeft niet te worden terugbetaald
 • Geen toets op levensvatbaarheid van je bedrijf, geen vermogenstoets en geen partnertoets
 • Eisen:
  • Je hebt je ingeschreven bij de KvK voor 1 januari 2020
  • Je voldoet aan het urencriterium: je besteed minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf (tijd besteed aan werving klanten telt mee)
  • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland
  • Je bent Nederlander of je kan gelijk worden gesteld aan een Nederlander.

Je bent ‘gelijkgesteld aan een Nederlander’ als je EU burger bent langer dan 5 jaar in Nederland woont of wanneer je een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd. Voldoe je hier niet aan en wil je weten of je toch recht hebt op financiele steun: neem dan contact op met een van de hulpverleningsorganisaties hieronder voor informatie en advies.

Gemeenten gebruiken nog het oude formulier waarop ook vragen staan die niet meer gelden (zoals  vragen naar eigen kapitaal of partner inkomen). De Kamer van Koophandel raadt aan zoveel mogelijk toch alle vragen te beantwoorden zodat de aanvraag zo snel mogelijk kan worden behandeld.

Kamervragen over gevolgen corona crisis voor mensen in de prostitutie

De Christen Unie heeft op 19 maart kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie en de toegang tot inkomensteun voor sekswerkers (ingezonden 19 maart 2020). De kamervragen vind je hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05343.html. Er is nog geen antwoord.

Het is niet duidelijk op dit moment of sekswerkers die werken via de opting-in en sekswerkers uit andere EU-landen ook een beroep op de Bbz of andere vormen van inkomenssteun kunnen doen. We hopen dat de antwoorden hierover duidelijkheid zullen geven.

Participatiewet (WPI)- sekswerkers in Amsterdam

Sekswerkers in Amsterdam kunnen via het maatschappelijk werk van P&G292 ook gebruik maken van de mogelijkheid van een bijstandsuitkering via de de Participatiewet. Het is een tijdelijke noodmaatregel die P&G heeft geregeld, waardoor er binnen een week €999,70 uitgekeerd kan worden. Voorwaarde is wel dat je echt in geldnood moet zitten en je in Amsterdam woont.

De website van P&G292 zegt hierover: “De voordelen van deze optie zijn dat u hier ook gebruik van kunt maken als u werkt via Opting-in, u hulp kunt krijgen bij de aanvraag door een maatschappelijk werker en dat deze aanvraag sneller in behandeling wordt genomen en uitgevoerd kan worden.”

Meer info kan je vinden op de website van P&G292: https://www.pg292.nl/actueel/hoe-vraag-je-een-uitkering-aan/ (in het Nederlands, Engels en Spaans)

Het is niet duidelijk of deze mogelijkheid ook in andere steden bestaat.

Noodfondsen voor en door sekswerkers

Het Dutch Emergency Fund (DEF) steunt sekswerkers die in directe geldnood zitten omdat hun inkomsten wegvallen. Het DEF is een initiatief van een sekswerker. Zij wordt ondersteund door collega’s en andere supporters.  Ze werken samen met Trans United Europe en Door2Door voor de distributie van de steunbijdragen. De Hiv Vereniging is de fiscale sponsor. Zij helpen DEF door ervoor te zorgen dat alle donaties netjes op de juiste plek terechtkomen!

Meer informatie over DEF vind je hier: https://www.dutchemergencyfund.nl/. Donaties zijn welkom en kunnen gedaan worden via de website.

Lees dit krantenartikel https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/een-noodfonds-nu-het-bordeel-dicht-is-a3994567

In Den Haag is Liberty met een noodfonds voor Haagse sekswerkers gestart. Liberty is een supportnetwerk voor en door sekswerkers. Email: info@libertythehague.nl. Donaties kunnen worden overgemaakt naar: Liberty The Hague, NL60INGB0007892024, Onder vermelding van: Corona Noodfonds Haaglanden Sekswerkers.

Zijn er nog andere mogelijkheden voor financiele steun?

Voor sommige sekswerkers bestaan er mogelijk ook andere vormen van bijstand (bijzondere bijstand of een bijstandsuitkering op grond van de participatiewet), bijvoorbeeld in het geval van (vooral) zwart werken of in het geval van nu volledig willen stoppen met sekswerk. Wil je daarover meer informatie, neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties voor informatie en advies.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van financiele steun?

Dan kun je terecht bij deze organisaties:

P&G 292 Amsterdam

https://www.pg292.nl/

Info ondersteuningsmogelijkheden: https://www.pg292.nl/actueel/hoe-vraag-je-een-uitkering-aan/

Telefoon: 020-5318600

Mail : info@pg292.nl

Shop Den Haag

https://www.shop-denhaag.nl/over-shop/

Zie ook: https://m.spot46.nl/alles-wat-je-moet-weten-tijdens-corona/

Telefoon: 070-3614747 (laat een boodschap achter op het antwoordapparaat en je wordt teruggebeld)

Mail: info@shop-denhaag.nl

Door2Door & Prostitutie Maatschappelijk Werk van Stichting Humanitas Rotterdam

http://www.door2doorrotterdam.nl/site/

Info ondersteuningsmogelijkheden: http://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/03/18/ondersteuningsmogelijkheden-tijdens-de-corona-crisis/

Telefoon : 010-2365212

Mail: pmw@stichtinghumanitas.nl

Belle (hulp aan sekswerkers) Utrecht

https://www.belle-hulpverlening.nl/

Telefoon: 06 53 71 18 79
Mail: belle@tussenvoorziening.nl

Prostitutie Maatschappelijk Werk Tilburg
Telefoon: 06 58 98 35 93
Mail: pmw@sterkhuis.nl

Gezondheid

Op de website van Soa Aids kan je actuele informatie vinden over sekswerk, gezondheid en het Corona virus https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-sekswerk/