SekswerkExpertise is een netwerk van  ruim 40 (ex)sekswerkers, dienstverleners, belangenbehartigers, medewerkers van SoaAids Nederland, academici, onderzoekers, juristen en experts op het gebied van prostitutie en mensenhandel.  Het is ontstaan als denktank op 3 september 2009 in reactie op het eerste Wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk. In de loop van de jaren is het uitgegroeid tot SekswerkExpertise, Platform Positieverbetering Sekswerkers. Sinds 2015 heeft het de status van vereniging. De leden van SekswerkExpertise doen hun werk op vrijwillige basis.

Doel van SekswerkExpertise is de verbetering van de maatschappelijke, juridische en arbeidspositie van sekswerkers in Nederland, waaronder inbegrepen mannen, vrouwen, transgenders, ongedocumenteerde en gedocumenteerde migranten. SekswerkExpertise steunt sekswerkorganisaties en zelforganisaties van sekswerkers in hun strijd voor mensenrechten en arbeidsrechten. Het zet zich in voor het bevorderen van een onafhankelijke en zelfstandige positie van sekswerkers in Nederland en het tegengaan van discriminatie, stigmatisering en marginalisering van sekswerkers.

SekswerkExpertise is een platform voor uitwisseling van informatie, deskundigheid, en signalen uit het veld, en voor het bouwen en onderhouden van een netwerk van sekswerkers, sekswerkersorganisaties en bondgenoten. Het biedt een vrijplaats voor discussie aan een ieder die zich wil inzetten voor de rechten van sekswerkers en onderneemt lobby en advocacy activiteiten op lokaal, regionaal, en landelijk niveau. Ook kan het conferenties en bijeenkomsten organiseren, waarbij het faciliteren van de stem van sekswerkers in belangrijke forums en podia voorop staat.

De leden van SekswerkExpertise erkennen sekswerk als werk en onderschrijven allen de uitgangspunten/visie van de Brussels Declaration en  Manifest van de ICRSE. Ze zijn bereid zich actief in te zetten tegen alle vormen van criminalisering van sekswerk (inclusief sekswerkers, klanten, managers, facilitators en andere derden die op legale wijze sekswerk faciliteren, familie, partners en vrienden van sekswerkers) en andere vormen van repressie van sekswerk en sekswerkers.