Info sheet Bbz (NL) – 21-3-2020

Informatie voor sekswerkers over inkomenssteun – 21 maart 2020

Door het coronavirus ligt alles stil. Ook sekswerkers is gevraagd om hun activiteiten tijdelijk te stoppen. Veel sekswerkers komen hierdoor in grote financiële problemen.

Hieronder hebben we opgeschreven wat we op dit moment weten aan mogelijkheden om financiele steun te krijgen. Op sommige vragen hebben we nog geen duidelijk antwoord. Dat gaat vooral over sekswerkers die via de opting-in werken en sekswerkers uit andere EU landen. We proberen hier achter te komen via contacten met gemeenten, Tweede Kamerleden en de IND. Zodra we meer weten, vullen we de informatie hieronder aan.

Aanvragen voor speciale bijstand via de Bbz (zie hieronder) moet je bij de gemeente doen waar je woont. Als bijlage bij deze info sheet treft je twee brieven aan die Humanitas heeft geschreven om sekswerkers te ondersteunen die een aanvraag doen voor de Bbz doen. Het zijn er twee verschillende: een brief voor sekswerkers die als zzp werken en een brief voor sekswerkers die met opting-in werken. Misschien kan je die ook in je eigen gemeente gebruiken.

Bbz: Extra financiele steun voor zelfstandig ondernemers

De regering heeft een speciale noodregeling ingesteld voor zzpers, de Tijdelijke bijstandregeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Wij gaan ervan uit dat ook zzp-sekswerkers hier gebruik van kunnen maken.

De regeling kan je hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie,

De Bbz is een tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De uitkering is maximaal 1.500 netto per maand, afhankelijk van de gezinssituatie. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de de maatregel nog verder uitwerken. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Minister Koolmees heeft op 17 maart in de persconferentie gezegd dat de regeling voor zzp’ers nader uitgewerkt wordt en waarschijnlijk deze week bekend gemaakt wordt. Hier is de link naar de stukken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie.

Vragen

V: Kunnen sekswerkers ook gebruik maken van de Bbz?

A: ja

V: Geldt dat ook voor sekswerkers die via de opting-in werken?

A: Wij gaan er van uit dat de regeling ook geldt voor sekswerkers in de besloten prostitutie die volgens de (verplichte) opting-in werken.

De opting-in is een zogenaamd “fictieve dienstbetrekking’ die alleen voor de belastingdienst geldt. Opting-in heeft geen arbeidsrechtelijke of sociaalverzekeringsrechtelijke gevolgen. Je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) en je hebt geen arbeidsrechtelijke bescherming. Net zoals bij andere zzp’ers ligt alle risico van ziekte en/of gebrek aan klanten bij de sekswerker. Daarom vinden wij dat de regeling voor zzp’ers ook voor opting-in sekswerkers moet gelden. Maar dat weten we (nog) niet helemaal zeker. We proberen hier achter te komen.

Voor zover wij weten kunnen sekswerkers in Den Haag en Rotterdam die via de opting-in werken, een beroep doen op de Bbz-regeling.

V: Kunnen sekswerkers uit andere EU landen ook een aanvraag voor de Bbz doen zonder dat ze hun verblijfsrecht kwijtraken?

A: De gewone regel is dat burgers van andere EU lidstaten die hier korter dan 5 jaar zijn geen gebruik kunnen maken van Nederlandse sociale voorzieningen. Doen ze dat toch, dan lopen ze het risico hun recht op verblijf te verliezen (afhankelijk, onder andere, van hoe lang ze al in Nederland zijn). Wanneer EU burgers een aanvraag voor een uitkering doen, moet de gemeente dit melden aan de IND (de immigratiedienst), die dan een onderzoek start. Zo’n onderzoek duurt echter een poos en als diegeen tegen die tijd weer eigen inkomsten heeft en daarmee weer recht op verblijf, is er niets aan de hand. Het blijft echter een onzekere situatie, waarbij de IND achteraf beslist of een beroep op een uitkering je verblijfsrecht wel of niet aantast.

Het is niet duidelijk of de bovenstaande regel ook in de huidige situatie  geldt. Het zijn immers bijzondere tijden. We hebben de IND gevraagd of sekswerkers uit andere EU landen een beroep op de Bbz kunnen doen zonder angst voor negatieve gevolgen voor hun recht op verblijf.  Het antwoord van de IND was dat de steunmaatregelen zo nieuw zijn dat zij het ook nog niet weten.

Zodra we meer weten zullen we de informatie aanvullen. In de tussentijd, ben je EU burger en wil je een beroep doen op de Bbz of een andere uitkering, neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties voor advies en hulp.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van financiele steun?

Dan kun je terecht bij deze organisaties:

P&G 292 Amsterdam

https://www.pg292.nl/

Telefoon: 020-5318600

Mail: info@pg292.nl

Shop Den Haag

https://www.shop-denhaag.nl/over-shop/

Telefoon: 070-3614747 (laat een boodschap achter op het antwoordapparaat en je wordt teruggebeld)

Mail: info@shop-denhaag.nl

Door2Door & Prostitutie Maatschappelijk Werk van Stichting Humanitas Rotterdam

http://www.door2doorrotterdam.nl/site/

Telefoon : 010-2365212

Mail: pmw@stichtinghumanitas.nl

Belle (hulp aan sekswerkers) Utrecht

https://www.belle-hulpverlening.nl/

Telefoon: 06 53 71 18 79
Mail: belle@tussenvoorziening.nl

Prostitutie Maatschappelijk Werk Tilburg
Telefoon: 06 58 98 35 93
Mail: pmw@sterkhuis.nl