Dit kabinet wil opnieuw proberen sekswerkers te dwingen zich te registreren (wat eerder strandde in de Eerste Kamer om goede redenen), dit keer door de invoering van een vergunningplicht voor alle sekswerkers. Maar dwang werkt alleen als er sancties op staan. Daarom is als sanctie bedacht om de werk- en privérelaties van sekswerkers die weigeren zich te registreren strafbaar te maken, zoals boekhouders, chauffeurs, partners, enz. Dit wordt verkocht onder de  naam van ‘pooierverbod’ maar heeft dus niets te maken met dwang, geweld of misleiding.

Dwang, geweld, uitbuiting en misleiding zijn al lang strafbaar, of het nu gaat om iemand tegen haar of zijn wil tot prostitutie dwingen of iemand dwingen geld af te staan of onder onvrije omstandigheden te werken. Precies wat in de volksmond dus ‘pooiers’ heet. Het gebruik van het woord ‘pooier’ in het Wetsvoorstel regulering sekswerk (WRS) is daarom vooral valse retoriek om mensen (en politici) op het verkeerde been te zetten.

Dit is niet de eerste poging. Al eerder, op 16 mei 2018, diende het kabinet een voorstel voor een ‘pooierverbod’ in in het kader van het Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/16/wetsvoorstel-en-memorie-van-toelichting-herwaardering-strafbaarstelling-actuele-delictsvormen-consultatieversie]. Onderdeel van dit wetsvoorstel was het strafbaar stellen van het ‘uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie’, het zogenaamde ‘pooierverbod’. Dat stierf toen een stille dood, maar wordt nu weer betrokken bij de behandeling van het nieuwe Wetsvoorstel regulering sekswerk.

Tegen dit zgn ‘pooierverbod’ bestaan grote bezwaren. In reactie op de internetconsultatie in juni 2018 spraken SekswerkExpertise, de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann, Shop/Spot, het ProstitutieInformatieCentrum, Door2Door, TAMPEP en verschillende anderen uit het veld al hun zorgen hierover uit, naast onder andere Proud, Wild Thing, FemNet, Linda Duits en Non Nobis.