Nederlands

Informatie sheet Wetsvoorstel regulering sekswerk (WRS)

Laat de regering weten wat je van dit wetsontwerp vindt!

De regering heeft een nieuw  concept Wetsvoorstel prostitutie (WRS) geschreven. Doel van het wetsvoorstel is de bestrijding van mensenhandel en andere misstanden. Er staat ook in dat het doel is de positie van sekswerkers te verbeteren. Tegelijk erkent het kabinet dat het sekswerkers in een uitzonderingspositie plaatst. Dit vinden ze gerechtvaardigd omdat prostitutie volgens hen geen normaal werk is en niet te vergelijken is met ander werk.

Het voorstel ligt nu ter consultatie. Dat betekent dat iedereen een reactie kan indienen op het voorstel. Naar aanleiding van de reacties kan de regering nog besluiten om onderdelen te veranderen. Het definitieve wetsvoorstel gaat daarna naar de Tweede Kamer. Die kunnen er ook nog dingen in veranderen of het helemaal verwerpen. Wanneer de Tweede Kamer het aanneemt moet het daarna nog naar de Eerste Kamer. Die kunnen niet meer veranderen. De Eerste Kamer kan het alleen maar goedkeuren of verwerpen.

De deadline voor reacties op het concept Wetsvoorstel is 15 december. Dit staat er in het wetsvoorstel:

Vergunningplicht voor alle  sekswerkers

 • Alle sekswerkers moeten een vergunning hebben, ook als je via de opting-in werkt of achter het raam
 • Voor een vergunning moet je ouder dan 21 jaar zijn en in Nederland mogen werken
 • Ook moet je een gesprek hebben met een ambtenaar die bepaalt of je ‘zelfredzaam’ genoeg bent om in de prostitutie te mogen werken. Als de ambtenaar geen ‘overwegende bezwaren’ heeft dat je in de prostitutie gaat of blijft werken, krijg je een vergunning.
 • Wanneer de ambtenaar vindt dat je niet genoeg ‘zelfredzaam’ bent, denkt dat je misschien onder dwang werkt, je nog geen 21 jaar bent of niet de goede papieren hebt om in Nederland te werken krijg je geen vergunning
 • Je mag alleen nog maar adverteren met je vergunningnummer en werktelefoon nummer
 • Een vergunning is vijf jaar geldig

Thuiswerkers

 • Een vergunning betekent niet dat je dan ook vergunning hebt om thuis te werken. Het wetsvoorstel is hier heel vaag over. Aan de ene kant staat er dat gemeenten zelfstandige sekswerkers niet anders mogen behandelen dan andere zzp’ers, zoals thuiskappers of pedicures. Aan de andere kant mogen gemeenten extra regels stellen en verbieden de meeste bestemmingsplannen en woningcooperaties prostitutie.

Intrekken vergunning

 • De vergunning kan worden ingetrokken
  • wanneer de gemeente vindt dat je niet meer zelfredzaam genoeg bent of denkt dat je mischien onder dwang werkt
  • wanneer je herhaaldelijk adverteert zonder vergunningnummer en werktelefoonnummer of niet gelijk een verandering van je werktelefoonnummer meldt

Sekswerkers zonder vergunning (het wetsvoorstel noemt dat “illegale” prostitutie)

 • Wanneer je werkt zonder vergunning of je niet aan de regels houdt kun je een boete krijgen van maximaal € 20.750
 • Dat geldt ook als je wel een vergunning hebt aangevraagd maar die is geweigerd en je toch werkt
 • Werkrelaties van sekswerkers zonder vergunning worden strafbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor chauffeurs, bodyguards, schoonmakers en mogelijk ook voor partners die je bijvoorbeeld naar je werk brengen of een oogje in het zeil houden. Misschien geldt het ook als je met een collega samenwerkt. Het wetsvoorstel is daar niet duidelijk in.
 • Zij kunnen een gevangenisstraf krijgen van 2 jaar of een boete van maximaal € 20.750. In het wetsvoorstel heet dit “faciliteerders van illegale prostitutie”

Landelijk register van alle vergunde sekswerkers

 • Alle vergunde sekswerkers worden opgenomen in een landelijk register met hun BSN nummer, hun werktelefoonnummer en hun vergunningnummer
 • Het is verplicht om een werktelefoonnummer op te geven. Als dat verandert, moet je het gelijk melden
 • In het landelijk register wordt ook opgenomen
 • wanneer je betrapt wordt op werken zonder vergunning
 • wanneer je adverteert zonder vergunningnummer en je geregistreerde telefoonnummer
 • wanneer je een verandering van je werktelefoonnummer niet gelijk hebt gemeld
 • wanneer de gemeente denkt dat je misschien onder dwang werkt of wanneer er twijfels zijn over je zelfredzaamheid
 • Iedereen kan in het register nagaan of een vergunningnummer ook echt bestaat en of een bepaald vergunningnummer en telefoonnummer bij elkaar horen
 • Alleen de ambtenaren kunnen ook het BSN nummer zien

Klanten

 • Klanten kunnen in het landelijk register controleren of een vergunningnummer echt bestaat en of een bepaald vergunningnummer en telefoonnummer bij elkaar horen
 • Klanten die seks hebben met een sekswerker zonder vergunning of een sekswerker die werkt in een bedrijf zonder vergunning worden strafbaar. Zij kunnen een gevangenisstraf van maximaal een jaar krijgen of een boete van max € 8.300

Seksbedrijven

 • Alle seksbedrijven moeten een vergunning hebben, dus ook bijv. escort bedrijven
 • Gemeenten kunnen een maximum aan het aantal vergunningen bepalen
 • Gemeenten kunnen ook besluiten geen enkele vergunning te geven
 • Alleen sekswerkers met een vergunning mogen bij een seksbedrijf met een vergunning werken
 • Er komt een landelijk register van alle seksbedrijven

Wil je meer weten?

Het volledige concept Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting is hier te vinden: https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk of hier: https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/177463/concept-wetsvoorstel-regulering-sekswerk/

Het nieuwsbericht van het ministerie van Justitie kan je hier vinden:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/15/vergunningplicht-voor-prostituees-en-exploitanten-van-seksbedrijven

Wat vinden wij van het wetsvoorstel?

Wij denken dat dit een slecht wetsvoorstel is dat niet helpt om om misstanden te bestrijden maar sekswerkers juist meer kwetsbaar maakt voor dwang en geweld. Sekswerkers die zich niet kunnen registreren omdat ze te jong zijn of niet de goede papieren hebben, en sekswerkers  die zich niet willen registreren omdat ze hechten aan hun privacy of niet vertrouwen hoe de overheid met hun gegevens omgaat, worden het illegale circuit ingeduwd. Zij kunnen niet meer veilig naar de politie als zijzelf of een collega slachtoffer worden van intimidatie, afpersing, dwang of geweld omdat ze zelf strafbaar zijn. Zij kunnen ook niet meer adverteren op websites zoals bijvoorbeeld Kinky. Daardoor worden ze meer afhankelijk van anderen om klanten te vinden. Ook klanten en werkrelaties van onvergunde sekswerkers worden strafbaar. Zij zullen dus ook geen misstanden meer melden. Misbruikers weten dit en zullen daar misbruik van maken.

Het strafbaar maken van klanten en werkrelaties van sekswerkers zonder vergunning heeft niets met dwang, geweld of misleiding te maken. Alleen maar met sekswerkers die zich niet willen of kunnen registreren. Dwang, geweld, uitbuiting en misleiding zijn allang strafbaar, of het nu gaat om iemand tegen haar of zijn wil tot prostitutie dwingen of iemand dwingen geld af te staan of onder onvrije omstandigheden te werken. Daar verandert dit wetsvoorstel niets aan.

Het wetsvoorstel is gemaakt zonder sekswerkers en zelfs tegen al hun adviezen in. Het behandelt sekswerkers alsof het kinderen zijn die niet over hun eigen lijf, leven en werk kunnen beslissen. Het versterkt het stigma op sekswerk en zet sekswerkers in een uitzonderingspositie.

Wij zien sekswerkers juist als partners in de aanpak van misstanden in plaats van als onmondige kinderen die gecontroleerd moeten worden door de politie, de staat en exploitanten. Sekswerkers zijn volwassen mensen, zij zijn de eersten die belang hebben bij een schone sector en zij kennen de sector als geen ander, beleidsmakers incluis. Sekswerkers zijn niet het probleem, zij zijn deel van de oplossing.

Laat de regering weten wat jij van dit wetsvoorstel vindt

Wij roepen je op om op het concept wetsvoorstel te reageren. Hoe meer mensen laten weten dat dit een slecht wetsvoorstel is, hoe meer kans dat het niet door gaat.

Je kunt tot 15 december reageren! Dat doe je via de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ op deze website: https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk. Je kan ook een brief schrijven en die als document bijvoegen.

Opiniestukken

Er zijn verschillende opiniestukken verschenen over het wetsvoorstel.

Hier vind je een opiniestuk in de Volkskrant van Marjan Wijers, lid van Sekswerkexpertise Registratieplicht sekswerkers heeft averechts effect https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/registratieplicht-sekswerkers-heeft-averechts-effect~b585407d/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

Het is ook in het Engels vertaald: New prostitution law Netherlands will have opposite effect https://www.amsterdamredlightdistricttour.com/news/prostitution-law-netherlands/

Hier vind je het opiniestuk van Rik Viergever, die in het bestuur zit van My Red Light: Zo wordt sekswerker geen eigen baas https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/23/zo-wordt-sekswerker-geen-eigen-baas-a3977803

Een filmpje over het protest van sekswerkers tegen het wetsvoorstel vind je hier: ‘My body, my business’ – sex workers mark Halloween with protest https://www.youtube.com/watch?v=j78DzdvPoFc&feature=youtu.be

Eerder schreven Joke Swiebel en Marjan Wijers al in de NRC over het regeerakkoord waarin het wetsvoorstel wordt aangekondigd: Kabinet dwingt sekswerkers de illegaliteit in  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/31/kabinet-dwingt-sekswerkers-de-illegaliteit-in-13756368-a1579287

SekswerkExpertise, 12 november 2019