Polski

Dokument informacyjny dot. Projektu ustawy o uregulowaniu świadczenia usług seksualnych (WRS).

Powiedz rządowi, co myślisz na temat tego projektu ustawy!

Rząd przygotował nową propozycję Projektu ustawy o prostytucji (WRS). Celem projektu jest zwalczanie handlu ludźmi oraz innych nadużyć. W dokumencie podano również, że zmierza on do poprawy pozycji osób świadczących usługi seksualne. Jednocześnie rząd przyznaje, że projekt ustawy stawia te osoby w pozycji szczególnej. Uważa to za uzasadnione, ponieważ według rządu prostytucja nie jest normalną pracą i nie można jej porównywać z innymi rodzajami zatrudnienia.

Projekt ustawy znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Oznacza to, że każdy może złożyć swoją opinię dotyczącą projektu. W związku z otrzymanymi reakcjami rząd może jeszcze podjąć decyzję o dokonaniu zmian w poszczególnych częściach dokumentu. Ostateczny projekt ustawy przejdzie następnie do Tweede Kamer [izby niższej parlamentu Holandii]. Tu mogą się pojawić kolejne poprawki lub projekt może zostać odrzucony. Po przyjęciu dokumentu przez Tweede Kamer trafi on do Eerste Kamer [izby wyższej parlamentu Holandii], gdzie projekt nie może już być zmieniony. Eerste Kamer ma prawo tylko zatwierdzić albo odrzucić projekt.

Ostateczny termin nadsyłania opinii do propozycji projektu ustawy to 15 grudnia. Oto zapisy w nim ujęte:

Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich osób świadczących usługi seksualne

 • Wszystkie osoby świadczące usługi seksualne mają obowiązek posiadania zezwolenia, także gdy pracują za pośrednictwem opting-in albo za oknem.
 • Aby uzyskać zezwolenie, należy mieć ukończone 21 lat i mieć pozwolenie na pracę w Holandii.
 • Konieczne jest również odbycie rozmowy z urzędnikiem, który oceni, czy dana osoba jest wystarczająco „samodzielna”, by móc zajmować się prostytucją. Jeśli urzędnik nie będzie miał żadnych „znaczących zastrzeżeń” co do rozpoczęcia wykonywania albo kontynuowania tego zawodu, zostanie wydane zezwolenie.
 • Gdy urzędnik stwierdzi, że dana osoba nie jest wystarczająco „samodzielna”, ponieważ np. jest przymuszana do pracy, nie ma 21 lat albo nie posiada dokumentów potwierdzających możliwość zatrudnienia w Holandii, zezwolenie nie zostanie wydane.
 • Reklamowanie usług możliwe jest wyłącznie pod warunkiem podania numeru zezwolenia oraz numeru telefonu służbowego.
 • Zezwolenie jest ważne przez pięć lat.

Praca w domu

 • Zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na wykonywanie pracy w domu. Projekt ustawy nie określa tego jednoznacznie. Z jednej strony zapisano, że gminy nie powinny traktować osób świadczących usługi seksualne inaczej niż pozostałych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, takich jak fryzjerzy domowi czy pedikiurzyści. Z drugiej jednak strony gminy mogą ustalać dodatkowe warunki, a większość planów zagospodarowania i spółdzielni mieszkaniowych zakazuje prostytucji.

Cofnięcie zezwolenia

 • Zezwolenie może zostać cofnięte:
  • jeśli gmina stwierdzi, że dana osoba nie jest już wystarczająco samodzielna lub istnieje podejrzenie, że pracuje pod przymusem;
  • jeśli dana osoba wielokrotnie reklamuje się bez podawania numeru zezwolenia oraz numeru telefonu służbowego bądź nie zgłosiła niezwłocznie zmiany numeru telefonu służbowego.

Osoba świadcząca usługi seksualne bez zezwolenia (projekt ustawy nazywa to prostytucją „nielegalną”)

 • W przypadku pracy bez zezwolenia albo nieprzestrzegania przepisów może zostać nałożona kara grzywny w wysokości maksymalnej 20 750 EUR.
 • Powyższa zasada obowiązuje również, jeśli dana osoba złożyła wniosek o zezwolenie, ale zezwolenie nie zostało wydane, a mimo to osoba ta pracuje.
 • Osoby związane zawodowo z osobami świadczącymi usługi seksualne bez zezwolenia podlegają karze. Dotyczy to np. kierowców, ochroniarzy, osób sprzątających oraz potencjalnie również partnerów, którzy przyprowadzają daną osobę do pracy albo jej pilnują. Może to obowiązywać również w przypadku wspólnej pracy z kolegą/koleżanką. Projekt ustawy nie jest tu jednoznaczny.
 • Na osoby te może zostać nałożona kara 2 lat pozbawienia wolności albo kara grzywny w wysokości maksymalnej 20 750 EUR. W projekcie ustawy są one nazywane „osobami wspomagającymi nielegalną prostytucję”.

Krajowy rejestr wszystkich upoważnionych osób świadczących usługi seksualne

 • Wszystkie osoby świadczące usługi seksualne, które uzyskały zezwolenie, są ujęte w krajowym rejestrze z podaniem ich numeru BSN, numeru telefonu służbowego oraz numeru zezwolenia.
 • Istnieje obowiązek podawania numeru telefonu służbowego. W przypadku zmiany numeru należy to niezwłocznie zgłosić.
 • W krajowym rejestrze umieszcza się również następujące zdarzenia:
 • jeśli dana osoba zostanie przyłapana na pracy bez zezwolenia;
 • jeśli dana osoba reklamuje się bez numeru zezwolenia oraz zarejestrowanego numeru telefonu;
 • jeśli dana osoba nie zgłosiła niezwłocznie zmiany numeru telefonu służbowego;
 • jeśli gmina stwierdzi, że dana osoba pracuje przypuszczalnie pod przymusem, bądź jeśli istnieją wątpliwości co do jej samodzielności.
 • Każdy może sprawdzić w rejestrze, czy dany numer zezwolenia faktycznie istnieje oraz czy dany numer zezwolenia i określony numer telefonu są ze sobą powiązane.
 • Wyłącznie urzędnicy mają wgląd w numery BSN.

Klienci

 • Klienci mogą sprawdzić w rejestrze, czy dany numer zezwolenia faktycznie istnieje oraz czy dany numer zezwolenia i określony numer telefonu są ze sobą powiązane.
 • Klienci utrzymujący stosunki seksualne z osobą świadczącą usługi seksualne bez zezwolenia albo z osobą świadczącą usługi seksualne zatrudnioną w przedsiębiorstwie bez zezwolenia podlegają karze. Na osoby te może zostać nałożona kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca jednego roku albo kara grzywny w wysokości maksymalnej 8300 EUR.

Przedsiębiorstwa świadczące usługi seksualne

 • Wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi seksualne są zobowiązane posiadać zezwolenie, także np. przedsiębiorstwa świadczące usługi ekskluzywnych prostytutek.
 • Gminy mogą określić maksymalną liczbę udzielanych zezwoleń.
 • Gminy mogą również podjąć decyzję o niewydawaniu zezwoleń.
 • W przedsiębiorstwach świadczących usługi seksualne posiadających zezwolenia mogą być zatrudnione wyłącznie osoby świadczące usługi seksualne z zezwoleniem.
 • Utworzony zostanie krajowy rejestr wszystkich przedsiębiorstw świadczących usługi seksualne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cały Projekt ustawy oraz Notę objaśniającą można znaleźć tutaj: https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk albo tutaj: https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/177463/concept-wetsvoorstel-regulering-sekswerk/.

Informacje z Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć tutaj:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/15/vergunningplicht-voor-prostituees-en-exploitanten-van-seksbedrijven

Co sądzimy na temat projektu ustawy?

W naszej opinii jest to zły projekt, który nie pomoże w zwalczaniu nadużyć, lecz sprawi, że osoby świadczące usługi seksualne będą jeszcze bardziej podatne na przymuszanie i przemoc. Osoby świadczące usługi seksualne, które nie mogą się zarejestrować, ponieważ są za młode albo nie posiadają odpowiednich dokumentów, oraz osoby świadczące usługi seksualne, które nie chcą się rejestrować, ponieważ cenią sobie prywatność i nie ufają sposobowi, w jaki władze postępują z ich danymi osobowymi, zostaną zepchnięte do nielegalnego obiegu. Nie będą mogły bezpiecznie udać się na policję, jeśli one same albo ich kolega/koleżanka staną się ofiarą zastraszania, wymuszenia, przymuszenia czy przemocy, ponieważ same będą wtedy podlegać karze. Nie będą mogły reklamować się na stronach internetowych, takich jak Kinky. Staną się przez to bardziej zależne od innych w poszukiwaniu klientów. Również klienci i osoby związane zawodowo z osobami świadczącymi usługi seksualne bez zezwolenia podlegają karze. Oni także nie będą zatem zgłaszać nadużyć. Osoby chcące dokonywać nadużyć wiedzą o tym i wykorzystają to w niegodziwy sposób.

Karanie klientów i osób związanych zawodowo z osobami świadczącymi usługi seksualne bez zezwolenia nie ma nic wspólnego z przymuszaniem, przemocą czy nadużyciem, tylko z osobami świadczącymi usługi seksualne, które nie chcą albo nie mogą się zarejestrować. Przymuszanie, przemoc, wykorzystywanie i nadużycie są karane od dawien dawna, czy to w przypadku przymuszania kogoś do prostytucji, czy też do oddania pieniędzy albo do pracy w niewolniczych warunkach. Ten projekt ustawy niczego tu nie zmieni.

Został on przygotowany bez udziału osób świadczących usługi seksualne, a nawet wbrew wszelkim ich opiniom. Projekt ten traktuje osoby świadczące usługi seksualne jak dzieci, które nie mogą decydować o swoim własnym ciele, własnym życiu i swojej własnej pracy. Wzmacnia stygmat usług seksualnych i stawia osoby świadczące usługi seksualne w pozycji wykluczonych.

My postrzegamy osoby świadczące usługi seksualne raczej jako partnerów w podejściu do nadużyć, a nie jako nieporadne dzieci, które muszą być kontrolowane przez policję, państwo i instytucje. Osoby świadczące usługi seksualne to dorośli ludzie, którym najbardziej zależy na czystości sektora i którzy znają ten sektor jak nikt inny, włączając w to decydentów politycznych. Osoby świadczące usługi seksualne nie są problemem, one są częścią jego rozwiązania.

Powiedz rządowi, co myślisz na temat tego projektu ustawy

Wzywamy Cię do wyrażenia swojej opinii na temat zaproponowanego projektu ustawy. Im więcej ludzi zakomunikuje, że jest to niedobry projekt, tym większa szansa na to, że nie przejdzie.

Możesz wyrazić swoje zdanie do 15 grudnia! Zrobisz to, klikając przycisk „Przekaż swoją opinię w konsultacjach” na tej stronie internetowej: https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk. Możesz również napisać list i załączyć go jako dokument.

Komentarze

W związku z projektem ustawy pojawiły się liczne artykuły i komentarze.

Tutaj można przeczytać artykuł opublikowany w Volkskrant autorstwa Marjan Wijers, członkini platformy Sekswerkexpertise, pt. Obowiązek rejestracji osób świadczących usługi seksualne przyniesie odwrotny skutekhttps://www.volkskrant.nl/columns-opinie/registratieplicht-sekswerkers-heeft-averechts-effect~b585407d/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter.

Został on również przetłumaczony na język angielski: Nowe prawo dotyczące prostytucji w Holandii będzie miało efekt odwrotny do zamierzonego https://www.amsterdamredlightdistricttour.com/news/prostitution-law-netherlands/

Tutaj można znaleźć komentarz Rika Viergevera, członka zarządu fundacji My Red Light: Jak prostytutki przestają być swoimi własnymi szefami https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/23/zo-wordt-sekswerker-geen-eigen-baas-a3977803

W jaki sposób osoby świadczące usługi seksualne protestują przeciwko projektowi ustawy, pokazuje film: „Moje ciało, moja sprawa” – osoby świadczące usługi seksualne protestują w czasie Halloween https://www.youtube.com/watch?v=j78DzdvPoFc&feature=youtu.be

Już wcześniej Joke Swiebel i Marjan Wijers pisały w NRC o programie koalicji rządowej, który zapowiadał obecny projekt ustawy: Gabinet zmusza osoby świadczące usługi seksualne do nielegalności

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/31/kabinet-dwingt-sekswerkers-de-illegaliteit-in-13756368-a1579287

SekswerkExpertise, 12 listopada 2019 r.