Selecteer een pagina

български

Информационна листовка във връзка със Законопроекта за регулиране на сексуалните услуги (WRS).

Заявете пред правителството своето мнение относно този законопроект!

Правителството е изготвило нов проект за закон за проституцията (WRS). Целта на законопроекта е борба с трафика на хора и с други злоупотреби. В него също така е записано, че целта е да се подобри положението на работещите в сферата на сексуалните услуги. Едновременно с това кабинетът признава, че с този законопроект работещите в тази сфера ще бъдат поставени в особена ситуация. Според тях това е оправдано, тъй като са на мнение, че проституцията не е нормална работа и не може да се сравнява с друга работа.

В момента тече обществено обсъждане на законопроекта. Това означава, че всеки може да изпрати своето мнение по въпроса. Въз основа на мненията правителството може да реши да промени някои неща в законопроекта. След това окончателният законопроект ще отиде в Долната камара на холандския парламент. Там депутатите също могат да променят някои неща в него или да го отхвърлят изцяло. Когато Долната камара приеме законопроекта, той отива в Горната камара на парламента. Тя вече не може да го променя. Горната камара може само да го одобри или да го отхвърли.

Крайният срок за изпращане на мнения във връзка с проекта на закон е 15 декември. В законопроекта пише следното:

Задължителен лиценз за всички работещи в сферата на сексуалните услуги

 • Всички работещи в сферата на сексуалните услуги трябва да имат лиценз, дори да работят на базата на пакет с условия (opting-in) или на витрина.
 • За да получите лиценз, трябва да сте навършили 21 години и да имате право да работите в Холандия.
 • Също така трябва да проведете интервю с чиновник, който да прецени дали сте достатъчно „самостоятелни“, за да работите в сферата на проституцията. Ако чиновникът няма „основателни възражения“ срещу това да започнете или да продължите да работите в сферата на проституцията, ще получите лиценз.
 • Ако обаче чиновникът прецени, че не сте достатъчно „самостоятелни“, т.е. смята, че вероятно работите под принуда, не сте навършили 21 години или нямате нужните документи, за да работите в Холандия, тогава няма да получите лиценз.
 • Ще можете да пускате обяви за предлаганите от Вас услуги само чрез своя номер на лиценз и служебния си телефонен номер.
 • Лицензът ще важи за 5 години.

Работещи надомно

 • Ако имате лиценз, това не означава, че имате право да работите в собствения си дом. Законопроектът е много неясен в това отношение. От една страна, се казва, че общините нямат право да третират самостоятелно заетите в сферата на сексуалните услуги по-различно от останалите самостоятелно заети лица, като например фризьори, работещи в дома си, или педикюристи. От друга страна, общините могат да налагат допълнителни правила и да забраняват повечето зони за проституиране и съвместно наети жилища с цел проституиране.

Отнемане на лиценз

 • Лицензът може да бъде отнет:
  • когато общината прецени, че вече не сте достатъчно самостоятелни или че вероятно работите под принуда;
  • когато няколко пъти пускате обява без номер на лиценз и служебен телефонен номер или не съобщите веднага за промяна на служебния си телефонен номер.

Работещи в сферата на сексуалните услуги без лиценз (в законопроекта това се нарича „нелегална“ проституция)

 • Когато работите без лиценз или не спазвате правилата, можете да получите глоба до 20 750 €.
 • Това важи и когато сте подали молба за издаване на лиценз, но молбата е отхвърлена и въпреки това работите.
 • В случай че работите в сферата на сексуалните услуги без лиценз, лицата, с които имате професионални отношения, подлежат на наказание. Това например се отнася за шофьори, бодигардове, почистващ персонал и евентуално за партньори, които Ви карат на работа или просто държат нещата под контрол. Вероятно това важи и когато работите заедно с колежка. Законопроект не е ясен в това отношение.
 • Тези лица могат да получат наказание лишаване от свобода от 2 години или глоба до 20 750 €. В законопроекта пише, че това са „лица, спомагащи за осъществяването на нелегална проституция“.

Национален регистър на всички лицензирани работници в сферата на сексуалните услуги

 • Всички лицензирани работници в сферата на сексуалните услуги ще бъдат включени в национален регистър, в който ще е посочен техният личен граждански номер (BSN), служебният телефонен номер и номерът на лиценза им.
 • Задължително е да посочите служебен телефонен номер. Ако го промените, незабавно трябва да съобщите за това.
 • В националния регистър също така ще се отбелязва:
 • когато Ви хванат да работите без лиценз;
 • когато пускате обява без номер на лиценз и регистриран служебен телефонен номер;
 • когато не съобщите веднага при промяна на служебния си телефонен номер;
 • когато общината сметне, че вероятно работите под принуда или когато съществуват съмнения относно Вашата самостоятелност.
 • Всеки може да провери в регистъра дали номерът на лиценза действително съществува или дали даден номер на лиценз съответства на даден телефонен номер.
 • Само чиновниците ще могат да виждат личния Ви граждански номер (BSN).

Клиенти

 • Клиентите ще могат да следят в националния регистър дали номерът на лиценза действително съществува или дали даден номер на лиценз съответства на даден телефонен номер.
 • Клиентите, които правят секс с нелицензиран работник в сферата на сексуалните услуги или с лице, предлагащо сексуални услуги, което работи в нелицензирана фирма, подлежат на наказание. Те могат да получат наказание лишаване от свобода до една година или глоба до 8 300 €.

Фирми, предлагащи сексуални услуги

 • Всички фирми, предлагащи сексуални услуги, трябва да са лицензирани, следователно и агенциите за ескорт.
 • Общините могат да решават какъв да е максималният брой лицензи, които да издадат.
 • Освен това общините могат да вземат решение да не издават никакви лицензи.
 • В лицензираните фирми, предлагащи сексуални услуги, могат да работят само лицензирани работници.
 • Ще има национален регистър на всички фирми, предлагащи сексуални услуги.

Искате ли да научите повече?

Пълният текст на законопроекта и изложението на мотивите можете да намерите тук: https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk или тук: https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/177463/concept-wetsvoorstel-regulering-sekswerk/

Информационното съобщение на Холандското министерство на правосъдието можете да намерите тук:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/15/vergunningplicht-voor-prostituees-en-exploitanten-van-seksbedrijven

Какво е нашето мнение за законопроекта?

Ние смятаме, че това е лош законопроект, който не спомага за предотвратяване на злоупотребите, а излага работещите в сферата на сексуалните услуги на още по-голям риск от упражняване на принуда и насилие. Работещите в тази сфера, които не могат да се регистрират, понеже не са навършили нужните години или не разполагат с необходимите документи, и работещите, които не искат да се регистрират, тъй като държат на неприкосновеността на личните си данни или нямат доверие в начина, по който държавата борави с техните лични данни, ще бъдат тласнати към нелегална дейност. Те вече няма да могат да отидат свободно в полицията, ако те или някоя тяхна колежка стане жертва на тормоз, изнудване, принуда или насилие, защото самите те ще подлежат на наказание. Няма да могат и да пускат обяви в интернет сайтове като например Kinky. По този начин ще станат по-зависими от други хора при намирането на клиенти. Освен това клиентите и лицата, с които нелицензираните работници в сферата на сексуалните услуги поддържат професионални отношения, също ще подлежат на наказание. Следователно те също няма да подават вече сигнали за злоупотреби. Извършителите на злоупотреби ще го знаят и ще злоупотребяват с това.

Криминализирането на клиентите и лицата, с които нелицензираните работници в сферата на сексуалните услуги поддържат професионални отношения, няма нищо общо с принуда, насилие или измама. А засяга само работещи в сферата на сексуалните услуги, които не искат или не могат да се регистрират. Принудата, насилието, експлоатацията и измамата отдавна са криминализирани, независимо дали става въпрос за принуждаване на някого да проституира против волята му или за принуждаване на някого да преотстъпва пари на друго лице или да работи при условия на несвобода. В тази връзка законопроектът не променя нищо.

Законопроектът е направен без участието на работещите в сферата на сексуалните услуги и дори противно на всички техни препоръки. Работещите в тази сфера се третират като деца, които не могат да вземат решение относно собственото си тяло, живот и работа. Той заклеймява сексуалните услуги и поставя работещите в тази сфера в особена ситуация.

Според нас работещите в сферата на сексуалните услуги са партньори в борбата със злоупотребите, а не невръстни деца, които трябва да се контролират от полицията, държавата и експлоатантите. Работещите в тази сфера са възрастни хора, те са тези, които на първо място имат интерес от една чиста индустрия, и те са тези, които познават индустрията по-добре от всеки друг, включително и от политиците. Работещите в сферата на сексуалните услуги не са проблемът, те са част от решението.

Заявете пред правителството своето мнение относно този законопроект.

Призоваваме Ви да споделите своето мнение относно законопроекта. Колкото повече хора заявят, че това е лош законопроект, толкова по-вероятно е той да не бъде приет.

Можете да изпратите своето мнение до 15 декември! Това става чрез бутона “Дайте своето мнение по общественото обсъждане” (хол. Geef uw reactie op deze consultatie) на тази интернет страница: https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk. Също така можете да напише писмо и да го прикачите като документ.

Публикувани коментари

Вече бяха публикувани различни коментари относно законопроекта.

На този адрес ще намерите коментар във вестник „Фолкскрант“ на Марян Вейерс, член на Холандската организация за защита интересите на работещите в сферата на сексуалните услуги „SekswerkExpertise“ Задължителната регистрация на работещите в сферата на сексуалните услуги ще има обратен ефект: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/registratieplicht-sekswerkers-heeft-averechts-effect~b585407d/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

Публикацията е преведена и на английски език: New prostitution law Netherlands will have opposite effect https://www.amsterdamredlightdistricttour.com/news/prostitution-law-netherlands/

Тук ще намерите коментара на Рик Фийргевер, който е в управителния съвет на Холандското сдружение с нестопанска цел за защита правата на проституиращите „My Red Light“: Така работещите в сферата на сексуалните услуги няма да си сами шефове https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/23/zo-wordt-sekswerker-geen-eigen-baas-a3977803

Тук ще намерите клип за протеста на работещите в сферата на сексуалните услуги срещу законопроекта: ‘My body, my business’ – sex workers mark Halloween with protest https://www.youtube.com/watch?v=j78DzdvPoFc&feature=youtu.be

По-рано Йоке Свийбел и Марян Вейерс вече писаха във вестник „НРС“ за коалиционното споразумение, в което бе обявен законопроектът: Кабинетът тласка работещите в сферата на сексуалните услуги към нелегална дейност https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/31/kabinet-dwingt-sekswerkers-de-illegaliteit-in-13756368-a1579287

SekswerkExpertise, 12 ноември 2019 г.